Van het bestuur 25 November 2018

De donkere dagen voor kerst zijn weer aangebroken en de zaalcompetitie is inmiddels weer begonnen. Zoals we kunnen lezen in de mooie verslagen van Brullo, wordt de competitie dit zaalseizoen een zware kluif voor het eerste in OKD. Maar zoals 1 afgelopen zaterdag heeft laten zien, geven ze niet snel op en strijden ze door tot het eind. Een groot compliment hiervoor! Dit is een goed voorbeeld voor de rest van de vereniging. Want ookal verkeren we momenteel met Futura in wat moeilijker vaarwater, we gaan wel gewoon door. Bij voorkeur zou dit zijn op volle kracht, en dat is precies waar het nog steeds aan schort bij Futura, want het bestuur is nog steeds niet voltallig.
 
Afgelopen woensdag was de najaars ALV waar welgeteld het treurige aantal van 15 leden en ouders aanwezig waren, naast het bestuur en Jos Timmer. Om een groter publiek te bereiken, kon de vergadering via ZOOM live gevolgd worden. Hierdoor hebben een extra 8 personen de vergadering meegemaakt en konden zij via chat ook input geven. Dit werd zeer gewaardeerd van beide kanten en is met verbetering van het geluid zeker voor herhaling vatbaar.
 
De belangrijkste punten die tijdens de ALV aan de orde gekomen zijn:
 1. Financiën:
  Afgelopen seizoen 2017/2018 heeft Jos Timmer de administratie gedaan, terwijl Siro Otten ad interim penningmeester is. Jos heeft zijn financiële verslag gedaan en alle financiële zaken zijn op orde bevonden door de kascontrole commissie. Er is dan ook decharge verleend aan het bestuur, waarvoor dank. Tevens wil het bestuur Jos Timmer bedanken voor zijn tomeloze inzet, in dit geval voor de administratie. Bart Taal heeft aangeboden om vanaf nu de administratie te doen, maar hij zal geen penningmeester worden en geen zitting nemen in het bestuur. Dit betekent dat Siro op papier penningmeester ai. blijft en de functie penningmeester in principe vacant blijft. Aangezien Bart alle financiële en administratieve taken van de penningmeester zal uitvoeren, kan de functie inhoud van de penningmeester flexibel ingevuld worden.
 2. Bestuurszaken:
  We hebben er inmiddels 1 bestuurslid bij, dus we zijn nu met z'n 3-en. Het bestuur is blij dat Mariëlle van Dijk zich heeft gemeld en bij het bestuur is aangesloten. Haar voornaamste aandachtspunten zullen zijn: sponsoring en de activiteiten met KidsActief.
  Aangezien Bart Taal de administratie gaat doen, stapt hij uit de kascontrole commissie. Jos Timmer zal deze rol nu op zich nemen. Dus dank aan beide heren voor deze stuiverwissel en hun eerdere en komende inzet voor de vereniging.
 3. Stand van zaken:
  Het blijft dus een feit dat we geen voorzitter hebben. Dit is erg jammer, want het bestuur heeft een aantal gesprekken gevoerd met de gemeente en Futura zou ondersteuning vanuit de gemeente kunnen krijgen, maar alleen als het bestuur voltallig is. Ondersteuning vanuit de gemeente zou bv. kunnen zijn in de vorm van een projectmanager die we een concrete opdracht kunnen geven, zoals het bestuur breder maken, of een wervingsactie aan het begin van de 2e helft veldcompetitie.
  Er zijn ook een aantal gesprekken gevoerd met enthousiaste ouders. Dit heeft nog niet geleid tot een voorzitter of extra bestuursleden, maar allen hebben aangegeven te willen meedenken met het huidige bestuur. Dit wordt ook zeer gewaardeerd en hier is oa. de ZOOM meeting voor de ALV uit voort gekomen.
  Waar het bestuur verder in geïnvesteerd heeft, is de WOB. Er is een extern bedrijf (KorfbalKids van Jelmer Knossen) ingehuurd, die samen met Cheyenne op 2 dagen korfballessen heeft verzorgd tijdens de gymlessen van groepen 1 en 2 op de Zonnebloemschool. De zaterdagen erna zijn de kinderen uitgenodigd bij de kangoeroetraining en op de eerste zaterdag waren er meteen 14 extra kinderen. De weken erna ook nog zo'n 6 extra, dus laten we hopen op wat nieuwe leden na deze succesvolle actie. De korfballessen zullen in het nieuwe jaar ook nog gegeven worden aan de groepen 3 en 4 van de Zonnebloemschool, waarna hopelijk ook weer extra kinderen mee komen trainen en lid worden. Ton van Es benadrukte dat de Club van 50 deze actie wel financieël zou willen ondersteunen, dus alvast dank daarvoor.
Tot zover een kort overzicht van wat er tijdens de ALV is besproken.
 
Namens het bestuur
De secretaris