Nog steeds geen Pasfoto? Herhaalde Oproep

2 FOTO'S INLEVEREN.

Ik wil nog HEEL GRAAG PASFOTO'S VAN
GYLLIAN,Ricky. (afgeven in de kantine, aan de bar of aan El)