Contributie Inning SEPA of Zeperd?

Vol goede moed kondigde onze penningmeester aan, dat de inning van de eerste termijn van de contributie eind augustus zou plaatsvinden.
 
Helaas had hij buiten de waard gerekend, want de voorbereidingen voor de incasso bleken door de invoering van

Nog steeds geen Pasfoto?

2 FOTO'S INLEVEREN.
Nog ruim 1 week voordat de competitie begint !
Ik wil nog HEEL GRAAG PASFOTO'S VAN
GYLLIAN,HARUN. (afgeven in de kantine, aan de bar of aan El)

Nog steeds geen Pasfoto? Herhaalde Oproep

2 FOTO'S INLEVEREN.

Ik wil nog HEEL GRAAG PASFOTO'S VAN
GYLLIAN,Ricky. (afgeven in de kantine, aan de bar of aan El)