Overleg Dubbel Zes en Futura over gezamenlijke toekomst

Afgelopen maandag kwamen het bestuur en werkgroep van Dubbel Zes en het bestuur van Futura ondersteund door Sandor, Jos en Monique voor overleg samen. Dat was niet voor het eerst, maar het was wel een bijzonder overleg.

Na de buitengewone ledenvergadering van Dubbel Zes op woensdag 20 februari jl. ligt er voor het bestuur van beide verenigingen de opdracht om intensief te gaan samenwerken en de mogelijkheden voor een definitief samengaan te onderzoeken. Afgelopen maandag werd in de eerste plaats daarbij stil gestaan. Samenwerking is niet meer incidenteel, maar moet zorgvuldig en constructief gebeuren. Bovendien ligt de focus op een definitief samengaan op termijn; het inrichten van een nieuwe vereniging.

Dat levert in eerste instantie veel vragen op. Op welke onderwerpen gaan we samenwerken? En welke onderwerpen pakken we het eerst op? Hoe ziet die nieuwe vereniging eruit? En wat vinden we daarbij belangrijk? Afgelopen maandag zijn er afspraken gemaakt hoe we deze en andere vragen gaan beantwoorden, verdeeld in korte en lange termijn-acties.

De korte termijn-acties zijn bij de verschillende mensen uitgezet. Met name over de vraag in welke mate de selecties van beide verenigingen volgend seizoen al zullen en kunnen gaan samenwerken, moet binnenkort duidelijkheid komen. Vorige week is hierover een gesprek met de korfbalbond geweest, waarin de verschillende mogelijkheden zijn besproken. Bij de senioren is het in het geval van samenwerking niet mogelijk dat beide verenigingen een 1e team hebben in de wedstrijdstrijdsport. De plannen zijn dat de selecties van beide verenigingen worden samengevoegd en volgend jaar als combiteams in de wedstrijdsportklasse worden ingeschreven. Om dat mogelijk te maken, geeft Dubbel Zes de inschrijving van het eerste team als zogenoemd standaardteam op: het nieuwe team Futura/Dubbel Zes 1 zal de inschrijving van het huidige Futura 1 benutten. Voor de samenstelling van de breedtesportteams en de jeugdteams verandert er komend seizoen niets. Wel worden in de naam van alle seniorenteams (dus ook breedtesport) de beide verenigingen vermeld.

Voor de lange termijn wordt er een stuurgroep ingesteld die de komende weken de koers op hoofdlijnen zal vorm geven. In de stuurgroep hebben namens Dubbel Zes Robert Lintjes en Bart Klijn en namens Futura Siro Otten en Shirley Uitte de Willige zitting. De stuurgroep handelt namens beide besturen en elk bestuur legt verantwoording af aan de leden van de eigen vereniging over de te volgen koers. Voor de stuurgroep wordt een onafhankelijke externe gezocht die het proces zal begeleiden. Verder worden er vier werkgroepen ingericht op de onderwerpen: Wedstrijdzaken, Activiteiten, Facilitair/bouwzaken en Financieel/juridisch. Ook de werkgroepen bestaan uit leden van Dubbel Zes en Futura, die de verschillende onderwerpen inhoud gaan geven. Wie er in welke werkgroep komt, is nog niet volledig bekend. Dit wordt uiteraard zo snel mogelijk bekend gemaakt.

20190304 Samenwerking DZ-Futura

Boven v.l.n.r: Sander Weeber (DZ), Bart Klijn (DZ), Sandor Post (F), Jos Timmer (F), Robert Lintjes (DZ). Zittend v.l.n.r. Mariëlle van Dijk (F), Ly Le (DZ), Siro Otten (F), Monique vd Berg (F), Shirley Uitte de Willige (F)

Voorts is afgesproken om de leden zo optimaal mogelijk te informeren en zoveel mogelijk bij dit proces te betrekken. Mocht je vragen, ideeën, opmerkingen en/of suggesties hebben dan kun je je uiteraard altijd wenden tot één van de bestuursleden. Je kunt ook je vraag stellen via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het bestuur van Futura