Contributie

Contributie 2017 -2018

 
Bedragen:

 

Senioren:      € 289,00  (6 x 42 + 37)  
Senioren veld: € 184,00  (6 x 27 + 22)
Niet spelend: € 113,00  (6 x 17 + 11)
Donateur: €   63,00  (7x 9 )
Junioren: € 233,00  (6 x 34 + 29)
Aspiranten: € 176,00  (6 x 26 + 20)
Pupillen: € 146,00  (6 x 21 + 20)
Kangoeroe: €   54,00  (6 x 8 + 6)

 

Wijze van betaling:
 
7 termijnen:
Op of rond de 5e van de maand van november tot en met mei wordt 1/7 van het jaarbedrag automatisch geïncasseerd. Hiervoor dient een machtiging te zijn of worden afgegeven.
 
1 termijn:
Op of rond de 5e van de maand van december wordt het jaarbedrag automatisch geïncasseerd. Hiervoor dient een machtiging te zijn of worden afgegeven.
 
Éénmalig:
Uiterlijk 5 december dient het volledige bedrag te zijn overgemaakt op NL12INGB0006181129 ten name van KV Futura onder vermelding van "contributie / naam lid".