Contributie

Contributie 2016 -2017

 
Bedragen:

 

Senioren:      € 283,00  (6 x 41 + 37)  
Senioren veld: € 180,00  (6 x 26 + 24)
Niet spelend: € 111,00  (6 x 16 + 15)
Donateur: €   62,00  (6 x 9 + 8)
Junioren: € 228,00  (6 x 33 + 30)
Aspiranten: € 172,00  (6 x 25 + 22)
Pupillen: € 143,00  (6 x 21 + 17)
Kangoeroe: €   53,00  (6 x 8 + 5)

 

Wijze van betaling:
 
7 termijnen:
Op of rond de 5e van de maand van november tot en met mei wordt 1/7 van het jaarbedrag automatisch geïncasseerd. Hiervoor dient een machtiging te zijn of worden afgegeven.
 
1 termijn:
Op of rond de 5e van de maand van december wordt het jaarbedrag automatisch geïncasseerd. Hiervoor dient een machtiging te zijn of worden afgegeven.
 
Éénmalig:
Uiterlijk 5 december dient het volledige bedrag te zijn overgemaakt op NL12INGB0006181129 ten name van KV Futura onder vermelding van "contributie / naam lid".