Combinatie vereniging wat betekent dat?

In het stuk 'Contouren samengaan Dubbel Zes en Futura' van een paar weken geleden hebben beide verenigingen uitgelegd waar op bestuurlijk vlak de komende periode aan wordt gewerkt. Maar wat betekent deze samenwerking op korte termijn, hoe zien de teams er volgend seizoen uit, op welk veld of in welke zaal spelen we volgend jaar, worden de jeugdteams ook samengevoegd? Dit soort vragen worden nu regelmatig aan het bestuur en TC/JC gevraagd. Hierbij enige duidelijkheid over volgend seizoen.
 
In de F t/m C jeugd en in de A-jeugd verandert er volgend jaar niets, de jeugdteams van Dubbel Zes en Futura worden samengesteld door de jeugdcommissies van hun eigen vereniging en de teams zullen hun thuiswedstrijden op hun eigen veld en de zaal spelen zoals ze dat gewend zijn. Het is organisatorisch te veel om dit de komende maanden te veranderen. Wel worden volgend jaar meer gezamenlijke trainingen en activiteiten georganiseerd. Het kan ook zijn dat teams van de verschillende verenigingen op hetzelfde tijdsstip (of in dezelfde zaal) gaan trainen.
 
Bij de senioren en de B-jeugd verandert er wel wat:
Eind maart hebben beide verenigingen bij de KNKV aangegeven dat ze bij de senioren verder willen in combinatie teams. Dat betekent dat in alle seniorenteams zowel spelers van Dubbel Zes als spelers van Futura mogen spelen. Vooralsnog hebben we ervoor gekozen alleen in de wedstrijdsport daadwerkelijk combiteams te maken.
 
 
Afscheid DZ1
Een eis van de bond is dat in de wedstrijdsport (waar Futura 1, 2 & 3 en Dubbel Zes 1 in uitkomen) er maar 1 standaard team mag worden ingeschreven. Er is voor gekozen om Dubbel Zes 1 terug te trekken uit de standaard competitie omdat Futura 1 op een hoger niveau speelt. Er zal gespeeld worden onder de naam Futura/Dubbel Zes 1, 2 en 3. De thuiswedstrijden worden gespeeld op één van beide velden in het tenue van Futura. In de zaal wordt gespeeld in sporthal Zuidhaghe.
 
Op dit moment trainen Futura 1&2 en Dubbel Zes 1 al samen en komend seizoen zullen beide selecties samengevoegd worden. De technische commissie van Dubbel Zes en Futura zullen samen met de trainers van de selectie de nieuwe teams samenstellen.
 
In de breedtesport verandert er minder. De teams blijven spelen in hun huidige tenue en samenstelling. In de veldcompetitie spelen ze op hun eigen veld en in de zaal in sporthal Houtrust. Verder worden de huidige teams van Dubbel Zes aangeduid als Dubbel Zes/Futura en die van Futura als Futura/Dubbel Zes (waarbij het huidige DZ 2&3 en Fut4 in een nog te bepalen volgorde de nummers 4, 5 en 6 krijgen).
 
De B-jeugd gaat volgend seizoen ook in combinatie teams spelen. Dit omdat beide verenigingen de teams niet gevuld krijgen en elkaar goed kunnen aanvullen. Er komen twee B-teams die zijn samengesteld uit kinderen van Dubbel Zes en Futura. Afgelopen week hebben de jeugdcommissies van beide verenigingen de teamindeling bekend gemaakt. Beide teams zullen spelen in het tenue van Dubbel Zes en spelen hun wedstrijden in de veldcompetitie op één van beide velden en in de zaalcompetitie in principe in Sporthal Gaslaan.
 
We hopen jullie hiermee enige duidelijkheid te hebben gegeven over volgend seizoen.
 
Bestuur en TC/JC's Dubbel Zes en Futura.