Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING (versie 2019-07-03)

Dit is een privacyverklaring van Korfbalvereniging Futura, gevestigd te 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40412498. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 1. Lid wordt van onze vereniging;
 2. een minderjarige aanmeldt als Lid van onze vereniging;
 3. zich via onze website aanmeldt voor ontvangst van onze nieuwsbrief;
 4. zich via het contactformulier contact met ons opneemt;
 5. zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 1. Relatiecode
 2. Lidsoort
 3. Volledige naam, Achternaam, Tussenvoegsel(s), Voorletter(s), Roepnaam
 4. Geslacht, Geboortedatum, Leeftijd, Geboorteplaats, Geboorteland,
 5. Nationaliteit, 2e Nationaliteit
 6. Foto, Datum pasfoto
 7. Privacyniveau
 8. Volledig adres, Straatnaam, Huisnummer, Toevoeging, Postcode, Plaats, Land
 9. Vast Telefoonnr, Mobiel, 2e Mobiel
 10. E-mail, 2e E-mail
 11. Contact via ouder(s)/verzorger(s)
 12. Telefoon ouder/verzorger 1, E-mail ouder/verzorger 1
 13. Telefoon ouder/verzorger 2, E-mail ouder/verzorger 2
 14. Bankrekeningnummer, BIC, Machtiging incasso
 15. Registratiedatum, Afmelddatum, Lid sinds, Aantal jaar lid
 16. Leeftijdscategorie
 17. Lokale teams, Verenigingssporten, Bondssporten, Bondssporten (elders)
 18. Datum VOG
 19. Aanmelding voor Nieuwsbrief via E-mail
 20. Akkoord gebruik Fotomateriaal op Website

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 1. het lidmaatschap te effectueren;
 2. nieuwsbrieven te verzenden;
 3. contact met u op te nemen of te onderhouden;
 4. de dienstverlening te verbeteren;
 5. de website te optimaliseren;
 

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

 

2.1 U kunt contact opnemen met de secretaris van onze vereniging (S. Uitte de Willige) via telefoonnummer 06 146 105 64 en/of per e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 4. correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
 5. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door [naam organisatie].
 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen
treffen om uw gegevens te beveiligen.

3.2  Functionarissen van de vereniging of daaraan gelieerde verenigingen, die uit hoofde van hun functie toegang hebben tot de persoonsgegevens, hebben een geheimhoudingsverklaring getekend, waarin zij verklaren deze gegevens alleen te gebruiken voor het uitoefenen van de aan hen opgedragen werkzaamheden.

 
4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

 1. Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond, indien zij deze nodig hebben voor het organiseren van competities en/of het verkrijgen van subsidies;
 2. Sportlink B.V., de verwerker van onze ledenadministratie en beheerder van de mobiele apps waarvan onze vereniging gebruik maakt;

4.2 De in artikel 4.1 genoemde organisaties hebben in hun voorwaarden beschreven, op welke wijze zij de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens beschermen tegen inbreuk op de privacy, zodat hiervoor geen aparte verwerkers-overeenkomsten zijn opgemaakt.

4.3 Wij kunnen foto's van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar
aantekent (zie onder artikel 2).

 

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

5.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen