Lid WordenVrijwilliger Worden

/ VacaturesSteunen?


Oefenen?!


De laatste ALV van KV Futura: de fusie met Dubbel Zes is een feit

Afgelopen woensdag 17 juni was de allerlaatste ALV van KV Futura. Tijdens deze vergadering is het door-corona-zeer-rare seizoen 2019/2020 afgesloten. Verder is afscheid genomen van Mariëlle van Dijk, die het bestuur heeft verlaten. Ook is de Sandor Post-bokaal uitgereikt aan deze keer 2 mensen die afgelopen periode zeer veel voor Futura gedaan hebben: Jerney de Jong en Christien Stoker. De bokaal zelf is als gebaar teruggegeven aan zijn naamgever: Sandor Post. In de nieuwe vereniging zal een dergelijke waardering voor vrijwilligers voortgezet worden, echter niet onder deze naam.

Naast het afsluiten van het seizoen, stond deze ALV in het teken van het formaliseren van de fusie met Dubbel Zes. Hiervoor moest de “Akte van juridische fusie” goedgekeurd worden door de ALV. Door artikel 6 van de “Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid” was het mogelijk om deze ALV te houden via een digitale bijeenkomst met ZOOM. Tevens konden de leden stemmen op elektronische wijze. Hiervoor was een digitaal stemformulier opgesteld en stemmen konden uitgebracht worden tussen 8 en 12 juni. Om de “Akte van juridische fusie” te kunnen goedkeuren, moest voldoen worden aan 2 criteria: 1] een aanwezigheidsquorum van 48 leden van 15 jaar of ouder en 2] 2/3 van de stemmen moest voor de fusie zijn.

In totaal waren er 74 personen aanwezig tijdens deze vergadering. Na wat rondbellen door verschillende mensen, waarvoor dank, waren er uiteindelijk 52 leden van 15 jaar en ouder aanwezig. Dus het aanwezigheidsquorum is behaald. Het stemmen was overduidelijk: in totaal hebben 101 van de 139 leden (72.7%) hun stem uitgebracht. Van deze stemmen heeft na weging 99.4% de akte goedgekeurd en dus voor de fusie gestemd. De voorzitter besloot het officiele deel van de vergadering dan ook met: “De leden van KV Futura stemmen voor een fusie met Dubbel Zes, daarmee geven ze een akkoord op het document “voorstel tot juridische fusie” en is hiermee voldaan aan artikel 21 lid 3 van de statuten.”

Na de grote 30 jaar Futura petje-op-petje-af quiz, gewonnen door oer-Futuraan en erelid Virna Berg, besloot de voorzitter de ALV met ‘Het laatste woord’:

“Het begon op 2 mei 1990 en het eindigt op 30 juni 2020. Het bestuur van het 1e uur bestond uit namen die bij menig Futuraan een bel doet rinkelen. Loorij, Heine, Buitendijk en de Zoete, zij en hun nageslacht hebben lang bij Futura gekorfbald en hebben zo samen hun stempel gedrukt op het wel en wee van de vereniging.

In de beginjaren ging alles voor de wind, veel seniorenteams en een grote jeugdafdeling waar Peter de Groot met de scepter zwaaide. Het bestuur met o.a. Cindy Smeele en Jan Gielen is het gelukt om met hun beleidsplan en voor ons bekende talentengroep hun droom, het halen van de Hoofdklasse, te verwezenlijken. Het waren ook de jaren waarin Brullo zich ontwikkelde tot een waar medium. Voor mij was het een teken dat als je ergens in gelooft en je handelt ernaar, dat je je dromen waar kan maken.

 Ging het bij Futura dan alleen om prestatie en topkorfbal? Nee. De zomerkampen die vanaf het begin van de oprichting hebben plaatsgevonden zijn tot op de dag van vandaag een hoogtepunt van veel jeugdleden. Feesten en activiteiten waren er volop, menig eerste zoenpartij zal plaats hebben gevonden op het stokroosveld. En natuurlijk zijn er veel relaties ontstaan, het blijft natuurlijk korfbal.

 

En natuurlijk hebben we onze iconen:

  • Wies en Ton van Es, vanaf de oprichting en nu nog steeds actief binnen de vereniging, in de kantine en het clubhuis.
  • Elleke Heine, onze eeuwige wedstrijdsecretaresse die met haar bescheiden overkomen menig lid weer weet over te halen voor een reservebeurt, een grote clubactie lot kopen of een ander klusje.
  • Jos Timmer, onze eminent grise, een lange periode gediend als voorzitter en van onschatbare waarde in het proces waar we nu in zitten.
  • Annie Bellekom, tot 2013 samen met man Jos, altijd in de weer om te zorgen dat de kantine er spik en span uitziet.
  • Sandor Post hoeft nauwelijks een betoog als er al een vrijwilligers bokaal naar je genoemd is

Zonder deze, en natuurlijk vele andere mensen, zou Futura niet hebben kunnen bestaan.

 

Was het dan allemaal paarse kleur en zonneschijn? Natuurlijk niet. Ook Futura heeft al die jaren op minder leuke manieren van mensen afscheid moeten nemen. Heel vervelend, maar het hoort erbij, het is onderdeel van het verenigingsleven. We hebben ons met Futura altijd omschreven als een prestatie-vereniging en gezien het voorgaande is dat natuurlijk juist. Maar waren we dat nog wel in de jaren na dat succes? Misschien ligt daar ook wel een beetje het probleem van Futura: we wilden het wel, maar tegelijk wisten we ook dat het niet meer zo was. Hoe we ons dan wel zagen, dat wisten we eigenlijk ook niet precies.

 

De degradatie van een aantal jaren geleden naar de 2e klasse kan gezien worden als een dieptepunt, maar de manier waarop de toenmalige selectie zich heeft terug geknokt naar de overgangsklasse was van grote klasse en kan vergeleken worden met de prestatie van de selectie die de hoofdklasse heeft gehaald. Het laat ook zien dat met plezier, kwaliteit en de wil om te winnen wederom dromen waargemaakt kunnen worden. Karaktertrekken die ik graag terug wil zien in onze nieuwe selectie en nieuwe vereniging.

 

De afgelopen jaren zijn door het bestuur met Wimar Bolhuis de eerste contacten gelegd met onze buren Dubbel Zes. Dit heeft geleid tot een samenwerking waaruit nog een andere droom van Futura is verwezenlijkt namelijk: Kunstgras. Ondanks dat eerdere gesprekken op niets zijn uitgelopen, zijn met de plaatsing van het kunstgras wellicht onbewust de eerste stappen gezet naar de situatie waarin we ons nu bevinden: een fusie van beide verenigingen.

 

En dan nu, nu we bijna aan het einde zijn van het tijdperk Futura denk ik wel dat ik kan zeggen namens alle besturen van de afgelopen 30 jaar: bedankt voor al jullie inzet, bedankt voor 30 enorme leuke, uitdagende en inspirerende jaren.

Er rest mij nu niets anders meer dan voor de laatste keer met de bestuurshamer de algemene ledenvergadering van KV Futura te sluiten, op 30 juni de vereniging te ontbinden en direct daarna samen met een nieuw bestuur onze nieuwe vereniging sv Dunas op te richten.

 

Futura was meer dan een club, maar het gevoel blijft.”

 

Namens het bestuur van KV Futura

 Siro Otten

17 juni 2020