Futura

De korfbalvereniging Futura is een jonge sportvereniging die op 2 mei 1990 werd opgericht. Deze oprichting kwam tot stand door een fusie tussen de korfbalverenigingen SV PAMS en VES. Het veld van PAMS aan de Zonnebloemstraat werd gekozen als thuishaven van de nieuwe sportclub. Nabij de Haagse kust en gelegen midden in de Haagse Bloemenbuurt, heeft Futura op het Stokroosveld een schitterende accommodatie.

Structuur

Futura heeft haar vereniging opgebouwd uit diverse commissies die allen een bijdrage leveren aan het ‘verenigingsgevoel’ en de sportprestatie. Het Bestuur bestaat naast de Voorzitter, de Penningmeester en de Secretaris uit de voorzitters van deze commissies. De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het sportbeleid en de invulling van competitie aangelegenheden. Ze dragen zorg voor trainingsfaciliteiten en bieden ondersteuning aan het technische kader zoals de trainers en coaches. De Jeugdcommissie is gericht op het technisch beleid van de jeugdteams. In 1994 is de start gemaakt met het jeugdopleidingsplan. Dit plan voorziet in een opleidingstraject voor de jeugdige sporter vanaf 6 jaar tot en met de overgang naar de Senioren. In al die jaren wordt niet alleen het kind maar ook het kader op deskundige wijze begeleid. Naast het opleiden van kinderen tot volwaardige korfballers, doet de Jeugdcommissie veel aan andere activiteiten. De Kantinecommissie is verantwoordelijk voor de inkoop en verkoop van consumpties,  inrichting en barbezetting van de kantine die de naam Futopia draagt. Buiten de bovengenoemde commissie zijn nog een aantal "sub" commissies actief. Zo is er een commissie Werving, Opvang en Behoud met als voornaamste doel : ledenwerving. Een site-beheerder voor het verzorgen van de homepage op internet en een Kampcommissie die een jaarlijks terugkerend jeugdkamp organiseert.

Doelstelling Futura

Futura is een sportvereniging waarbij prestatiekorfbal centraal staat. Voor Futura staat prestatiekorfbal niet alleen voor topsport, maar -breder- voor het maximale resultaat bereiken binnen de capaciteiten van de sporter. Dit wordt bereikt door de organisatie rondom de sport zo optimaal mogelijk te maken en de sporters de mogelijkheid te bieden om zich maximaal te kunnen ontplooien. Dit is niet genoeg, want niet alleen de sporter maar ook de rest van de leden moet zich thuis voelen op Futura. De kwaliteit van het verenigingsleven loopt dan ook als een rode draad door de vereniging heen. De combinatie van prestatiesport en kwaliteit binnen de vereniging moeten garant staan voor een gezonde club die aanspreekt.

Futura in de wijk

Futura is zeer actief in de wijken rondom het sportcomplex. Vele scholen zijn te gast geweest om bij Futura kennis te maken met de korfbalsport. Futura probeert zoveel mogelijk de wijk te betrekken bij haar activiteiten. Op deze wijze heeft Futura vele nieuwe leden welkom kunnen heten.