Wat is de “Club van 50”

De Club van 50 is in 1994 op initiatief van een aantal enthousiaste en betrokken Futura-leden opgericht met als doel meer betrokkenheid bij onze vereniging te creëren en een extra omzetstroom te genereren voor onze vereniging Futura.De Club van 50 bestaat uit een combinatie van leden, oud-leden, en andere betrokkenen bij Futura, die de vereniging een warm hart toedragen en op vrijwillige basis de vereniging financieel ondersteunen door jaarlijks een bijdrage van € 50 te doneren.De organisatie van de Club van 50 is in handen van een commissie. Nieuwe commissieleden worden door de commissie aan de leden voorgedragen.

Doelstelling

De doelstelling van de Club van 50 is om de KV Futura te ondersteunen met een extra financiële impuls om daarmee activiteiten en projecten te financieren die niet uit de normale begroting van de vereniging kunnen worden betaald. Zo kunnen we samen de vereniging een extra impuls geven daar waar dat eventueel nodig is.

Welke bestedingsdoelen

De commissie inventariseert jaarlijks met het bestuur welke bestedingsdoelen voor Futura van belang zijn. Deze voorstellen worden aan de leden van de Club van 50 gecommuniceerd en afgestemd. De leden van de Club van 50 kunnen ook suggesties aan de commissie doen. De gekozen doelen moeten duidelijk zichtbaar zijn voor de leden van de vereniging. Mocht er een jaar zijn dat men geen doel kan aangeven, dan zal het jaarbedrag blijven staan voor het volgende jaar.

Uitvoering en verantwoordelijkheid

De penningmeester is financieel verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven van de Club van 50. De penningmeester ziet er alleen op toe dat de gelden goed worden beheerd en kan niet zonder toestemming van de commissie van de Club van 50 over deze gelden beschikken.
De commissie besluit zelf over bedragen < € 500, over grotere bedragen is raadpleging van de leden gewenst.

Wat heeft de Club van 50 gerealiseerd

Via de extra financiële impuls van de Club van 50 zijn in recente jaren diverse belangrijke en goede activiteiten gerealiseerd. Bijvoorbeeld:
• Busreis voor de jeugd naar een toernooi in België
• Aanschaf van een nieuwe televisie
• Aanschaf en plaatsing van kinder korfbalkorf
• Aanschaf van nieuw frituurapparaat
• Kleding voor de "Kangoeroes"
• Elektronisch scorebord bij het kunstgrasveld 
• Bijdrage aan renovatie kantine

 

Communicatie naar de leden

De leden van de Club van 50 worden via e-mail en/of de website op de hoogte gehouden van de gang van zaken.
De commissie zal de leden van de Club van 50 minimaal een keer per jaar informeren over
• voorstellen voor nieuwe activiteiten
• voortgang en realisatie van lopende activiteiten
• aantal leden
• financiële middelen
Eén keer per jaar (in mei of juni) wordt een gezellige bijeenkomst in het Clubhuis van Futura georganiseerd voor alle leden. Daarin worden mogelijke bestedingsdoelen besproken, en is er daarnaast ruimte voor gezellig samenzijn.

Wie kan lid worden van de Club van 50

Iedereen van 18 jaar en ouder kan lid worden van de Club van 50. Het is een individueel lidmaatschap.

Lidmaatschap en contributie

De contributie voor de Club van 50, de naam zegt het al, is € 50, - per jaar.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Inning van de contributie verloopt via automatische incasso (eind januari).
Opzegging van lidmaatschap dient voor 1 november te geschieden.

Publicatie namen van leden

De namen van de leden van de Club van 50 worden (uiteraard na toestemming) vermeld op de website en in het clubhuis van Futura. Anoniem lid zijn van deze
club kan natuurlijk ook!

Wil je lid worden?

Dat kan natuurlijk gelijk. Vul het digitale aanmeldingsformulier in of stuur even een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en we mailen het aanmeldingsformulier naar je toe.

Commissie Club van 50

Daniëlle Aldershoff 06 2336 7252 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">'Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Ton van Es 06 5589 8256 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)