Aanmeldformulier Club van 50 KV Futura

 

 

 

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Vereiste informatie.
Persoonlijke gegevens
Button CvVijftig small
AANMELDINGSFORMULIER CLUB VAN 50 VAN KV Futura
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de Club van 50 van KV Futura
 
Naam + Voorletters *
Geslacht *
Man
Vrouw
Voornamen *
Email *
Geboortedatum *
Telefoonnummer *
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
 
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Na afloop van het eerste jaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend jaarlijks verlengd voor een jaar. Opzegging dient (schriftelijk of per e-mail) te geschieden voor 1 november, waarbij een opzegtermijn van twee (2) volle maanden in acht wordt genomen.
 
Akkoord met publicatie naam op de Website *
Ja
Nee
Akkoord met publicatie naam in Clubhuis *
Ja
Nee
Naam bij vermelding
Automatische incasso?
mad4media user interface design